Tin thị trường

Giải phóng mặt bằng dự án VSIP Hải Phòng Sớm rà soát, tháo gỡ những vướng mắc cụ thể


Từ năm 2009 đến nay, huyện Thủy Nguyên hoàn thành kiểm kê, lập, phê duyệt phương án bồi thường 574,5 ha  phục vụ triển khai Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Hải Phòng. Tuy nhiên, phản ánh của nhà đầu tư, công tác GPMB dự án vẫn chậm so với kế hoạch, ảnh hưởng đến tiến độ chung thực hiện dự án.

Giải quyết dứt điểm mặt bằng “xôi đỗ”

Đại diện Công ty TNHH VSIP Hải Phòng (VSIP Hải Phòng) cho biết, theo quy hoạch, dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Hải Phòng được chia thành hai khu, gồm khu công nghiệp (KCN) 506ha và khu đô thị 265ha. Đến nay, VSIP Hải Phòng đã chi trả bồi thường để GPMB 317,8ha khu công nghiệp, song trên thực tế, công ty mới sử dụng được 240ha, còn lại gần 80ha chưa thể khai thác vì mặt bằng trong tình trạng “xôi đỗ”. Đáng chú ý, trong 80 ha nêu trên có một phần diện tích của các nhà đầu tư thứ phát như: công ty Nipro, Zeon, Kein Hing, EPE... Tình trạng này khiến VSIP Hải Phòng  chậm bàn giao mặt bằng  như cam kết với khách hàng, ảnh hưởng đến kế hoạch mở rộng của các nhà đầu tư và không có đất công nghiệp sạch để thu hút nhà đầu tư mới, cũng như khó hoàn thiện cơ sở hạ tầng đồng bộ toàn dự án. Bên cạnh đó, tại khu đất đô thị của dự án, VSIP Hải Phòng chi trả bồi thường 250 ha, nhưng cũng chưa thể thi công hạ tầng khu đô thị để thu hút nhà đầu tư trên diện tích này. Nguyên nhân cũng do vướng mắc trong GPMB, chưa có khu đất sạch đủ lớn để nhà đầu tư thực hiện.

Theo UBND huyện Thủy Nguyên, nguyên do một số hộ dân đã nhận tiền bồi thường, nhưng cố tình không bàn giao mặt bằng, một số hộ chưa nhận tiền bồi thường vì cho rằng giá bồi thường thấp. Ví dụ, tại khu đất xây dựng khu công nghiệp của nhà đầu tư Nhật Bản hiện còn 3 hộ dân xã An Lư đã nhận tiền bồi thường, nhưng không bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư. Tại khu đất xây dựng nhà máy Nipro (tổng diện tích 15ha thuộc xã An Lư), còn 1,7ha chưa GPMB do còn 2 hộ dân chưa nhận tiền và 1 hộ đã nhận tiền, nhưng chưa bàn giao mặt bằng. Tại khu vực xây dựng nhà máy Zeon (diện tích xây dựng 9,36ha), còn 4,76ha chưa GPMB, liên quan 7 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng, 4 hộ đến nay chưa nhận tiền…

Trước thực trạng này, huyện Thủy Nguyên chỉ đạo các xã tập trung vận động, thuyết phục các hộ dân chấp hành nghiêm quy định pháp luật về GPMB; tiếp tục giải quyết các kiến nghị của người dân. Với trường hợp cố tình chây ỳ, huyện hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và cần thiết phải tổ chức cưỡng chế thu hồi đất bàn giao cho nhà đầu tư. Huyện đề nghị UBND thành phố chỉ đạo các ngành liên quan sớm rà soát phương án bồi thường hỗ trợ từng hộ, trên cơ sở đó hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị cưỡng chế thu hồi đất, bảo vệ nhà thầu thi công trong tháng 7 - 2016.

Tiếp tục tháo gỡ vướng mắc

Theo ông Nguyễn Trần Lanh, nguyên Chủ tịch UBND huyện Thủy Nguyên, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại cuộc kiểm tra tiến độ dự án vào đầu tháng 6-2016, bên cạnh tập trung xử lý tình trạng “xôi đỗ” tại một số diện tích đã bàn giao cho nhà đầu tư đăng ký vào KCN, đô thị và dịch vụ VSIP Hải Phòng, huyện đẩy nhanh tiến độ GPMB phần diện tích còn lại của dự án được UBND thành phố phê duyệt tại các xã Lập Lễ, Thủy Triều, Dương Quan. Tuy nhiên, trong quá trình GPMB dự án, huyện gặp một số vướng mắc cần thành phố hỗ trợ tháo gỡ.

Cụ thể, năm 2009, khi triển khai GPMB dự án, UBND thành phố có chủ trương giao đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phi nông nghiệp cho các hộ dân để chuyển nghề. Song đến nay do UBND thành phố chưa có chỉ đạo cụ thể nên việc bố trí đất phi nông nghiệp giao cho các hộ dân chưa thực hiện được. Thời gian qua, nhiều hộ dân thuộc diện thu hồi đất phục vụ dự án không ít lần gửi kiến nghị, khiếu nại chính quyền xã, huyện về vấn đề này. Do đó, đề nghị thành phố sớm có ý kiến chỉ đạo cụ thể về việc giao đất sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phi nông nghiệp để UBND huyện có cơ sở trả lời kiến nghị của các hộ dân có đất phải thu hồi. Bên cạnh đó, năm 2011, UBND thành phố cho phép UBND huyện Thủy Nguyên áp dụng cơ chế đặc thù GPMB dự án VSIP Hải Phòng. Theo cơ chế này, mỗi hộ có đất không phải là đất ở nhưng được sử dụng vào mục đích xây nhà ở ổn định trước ngày 1-7-2004 được hưởng thêm từ 120-200 triệu đồng so với các dự án khác. Khi Luật Đất đai 2013 có hiệu lực, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố, huyện ngừng áp dụng cơ chế trên. Tuy nhiên, hiện, nhiều hộ dân liên quan đến dự án không chịu nhận tiền bồi thường hỗ trợ GPMB và có kiến nghị phải được tính toán bồi thường theo cơ chế đặc thù thành phố từng cho áp dụng.  Vì vậy, huyện Thủy Nguyên đề nghị thành phố chỉ đạo các sở, ngành liên quan rà soát các khoản hỗ trợ đặc thù đã áp dụng để tổng hợp, nghiên cứu, xây dựng bộ chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với dự án VSIP Hải Phòng, để công tác bồi thường, hỗ trợ đồng bộ, thống nhất, bảo đảm tiến độ GPMB đối với diện tích còn lại.

Ngoài ra, năm 2013, thực hiện GPMB phục vụ dự án VSIP Hải Phòng đợt 5, giai đoạn 1, huyện Thủy  Nguyên hoàn thành kiểm kê, lập và công khai phương án bồi thường 30ha tại các xã An Lư, Trung Hà, Thủy Triều, được người dân đồng thuận, ủng hộ. Song đến nay, chủ đầu tư Công ty VSIP Hải Phòng chưa có kế hoạch chi trả bồi thường, hỗ trợ. Để bảo đảm tiến độ GPMB dự án và ổn định cuộc sống của các hộ dân, huyện đề nghị chủ đầu tư sớm bố trí kinh phí chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ với diện tích nêu trên.

Minh Châm

Bình luận
TÌM KIẾM BẤT ĐỘNG SẢN